Dagordning för möte 24 oktober 2021

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 24 OKTOBER 2021

 

Tid: Söndag kl 09.00-17.15

Plats: Sekretariatet

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Ulrika Westerlund

 

 

SÖNDAG 24 OKTOBER 

 

WORKSHOP STYRELSENS ROLL I JÄMLIKHETSARBETET 09.00-11.00

 

Paus 11.00-11.15

 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 11.15-11.30

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]

Föredragande: Anna Johansson

 

PRESENTATION INLEDANDE DRAGNING 11.30-11.50

“Contact centre”

Medverkande: Camilla Stockeld Hinze, Sainabou Jeng, Niels Hedkvist

 

2. INLEDNING AV MÖTET 11.50-12.00 

2.1 Fastställande av dagordningen

2.2 Protokoll från styrelsens möte 20 september 2021

2.3 Uppföljning av öppna beslut

Föredragande: Anna Johansson

 

3. RAPPORTER 12.00-12.20 

3.1 Generalsekreterarens rapport 

Föredragande: Anna Johansson 

3.2 Jävsdeklaration styrelsen

3.3 Rapporter från kontaktpersoner/utskott/personalrepresentanter 

3.4 Skriftlig rutin kopplat till Givas kvalitetskod (muntlig rapport)

 

Lunch 12.20-13.00 

 

3.5 T2-rapport verksamhet och ekonomi 13.00-13.30
Föredragande: Gustaf Hedman, Sofia Fjellestad, Lena Arvidson 

  • Bilaga 1: Ekonomisk uppföljning augusti 2021 

 

4. STYRDOKUMENT 13.30-14.25

4.1 Styrelsens arbetsordning - Personalrepresentanternas roll och uppdrag (beredning) 13.30-14.10 Föredragande: Anna Johansson  

4.2 Inköpspolicy 14.10-14.25

Föredragande: Anna Johansson

 

5. ÅRSMÖTET 2022 14.25-16.15

Förslag från styrelsen till årsmötet: 

5.1 Svensk verksamhetsstrategi 2022-2030 (beredning) 14.25- 15.05  

Föredragande: Elisabeth Lundgren

 

Paus 15.05-15.15

 

5.2 Integrering av distrikt 15.15-15.45 

Föredragande: Gustaf Hedman och Sofia Fjellestad

5.3 Förslag till stadgeändring - signerat årsmötesprotokoll (beredning) 15.45-15.50

Föredragande: Lina Jakobsson

5.4 Ytterligare frågor att eventuellt lägga fram till årsmötet (muntlig dragning) 15.50-16.00

  • Förslag om årsmötesbeslut (styrdokument) som bör avbeslutas 

  • Ev fler förslag från styrelsen

Föredragande: Anna Johansson 

 

6. GA-MÖTET 2022 16.00-16.10

6.1 Eventuella svenska motioner till GA-mötet (muntlig dragning)

Föredragande: Anna Johansson 

 

7. FÖRTROENDEORGAN/MEDLEMSRÖRELSEN 16.10-17.00

7.1 Aktuella frågor för styrelsens konsultation med medlemsrörelsen 2022 (beredning) 16.10-16.20

Föredragande: Anna Johansson 

7.2 Förtroendeorganens ev. äskande om utökad budget för 2022 (beredning) 16.20-16.25

Föredragande: Lina Jakobsson

7.3 Tillsättande av utskott (beslut) 16.25-16.30

Föredragande: Parul Sharma 

7.4 Direktiv för AIK - Amnestys Internationella Kommitté 16.30-16.40

Föredragande: Ulrika Westerlund 

7.5 Tillsättande av AIK - Amnestys Internationella Kommitté 16.40-16.45

Föredragande: Lina Jakobsson 

 

8. NY STYRELEPORTAL 16.45-16.55

Föredragande: Lina Jakobsson

 

9. REKRYTERING AV NY GENERALSEKRETERARE 16.55-17.05

 

10. ÖVRIGA FRÅGOR 17.05-17.15

 

10. MÖTET AVSLUTAS 17.15