Dagordning för möte 5 maj 2022

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 5 MAJ 2022 

Tid: Torsdag 5 maj kl 16.00-19.30 

Plats: Digitalt

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: 

 

 

TORSDAG 5 MAJ 

 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 16.00-16.10 

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]

Föredragande: Anna Johansson

 

2. INLEDNING AV MÖTET 16.10-16.20 

2.1 Fastställande av dagordningen

2.2 Val till justerare

2.3 Protokoll från styrelsens möte 13 mars 2022

2.4 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 18 mars 2022

2.5 Protokoll från styrelsens beslut per capsulam 22 mars 2022

2.6 Uppföljning av öppna beslut

Föredragande: Anna Johansson

 

3. RAPPORTER 16.20-16.40

3.1 Generalsekreterarens rapport 

Föredragande: Anna Johansson 

3.2 Jävsdeklaration styrelsen 

3.3 Rapporter från kontaktpersoner/utskott/personalrepresentanter 

 

4. ÅRSMÖTET 2022 16.40-18.10

Genomgång av årsmötesprogrammet och styrelsens deltagande. 

Tjarls Metzmaa, årsmötesordförande (från Styrelsepost) deltar

  • Upplägget under årsmötets öppningsdag måndagen den 9 maj

  • När styrelsens representanter deltar på plats alt. på distans under årsmötets olika delar

  • Frågor att diskutera med Tjarls Metzmaa 

  • Motionsberedningen

 

Paus 18.10-18.20

 

5. UPPFÖLJNING FRÅN REGIONALT FORUM (muntligt) 18.20-18.40
Föredragande: Parul Sharma och Clara Gustafsson

 

6. ÖVRIGA FRÅGOR 18.40-18.50

 

7. UPPFÖLJNING AV UTVÄRDERING AV STYRELSEÅRET 18.50-19.30

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]

Föredragande: Parul Sharma 

 

8. MÖTET AVSLUTAS