Dagordning för möte 8 juni 2022

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 8 JUNI 2022 

Tid: Onsdag 8 juni kl 16.00-20.00

Plats: Digitalt

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: 

Justerare: Väljs på mötet

 

ONSDAG 8 JUNI

 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 16.00-16.15

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]

Föredragande: Anna Johansson

 

PRESENTATIONSRUNDA 16.15-16.35

 

2. INLEDNING AV MÖTET 16.35-16.45

2.1 Fastställande av dagordningen

2.2 Val till justerare

2.3 Protokoll från styrelsens möte 2022-05-05

3.4 Protokoll från styrelsens konstituerande möte 2022-05-15

2.5 Uppföljning av öppna beslut

Föredragande: Anna Johansson

 

3. RAPPORTER 16.45-17.30

3.1 Generalsekreterarens rapport 

Föredragande: Anna Johansson 

 

3.2 Jävsdeklaration styrelsen 

 

3.3 T1-rapport verksamhet och ekonomi 

Bilaga 1: Ekonomisk uppföljning T1 2022

Bilaga 2: Indikatorer T1 2022

Föredragande: Gustaf Hedman, Sofia Fjellestad, Lena Arvidson 

 

4. VAL TILL JUSTERARE FÖR STYRELSENS MÖTEN (beslut) 17.30-17.35

Föredragande: Parul Sharma

 

Paus 17.35-17.45

 

5. STYRELSENS ARBETSORDNING 17.45-18.15

5.1 Val till utskott (beslut) 

Föredragande: Parul Sharma 

  • Planeringsutskottet

  • Medlemsutskottet

  • Internationella utskottet

 

5.2 Val till kontaktpersoner (beslut) 

Föredragande: Parul Sharma

  • Amnestyfonden

  • AIK - Amnestys Internationella kommitté 

  • Beredningskommittén

  • Granskningskommittén 

  • Jämlikhetsrådet 

  • Student- och ungdomsrådet

  • Valberedningen 

 

5.3 Förtydligande tillägg utifrån stadgeändring om personalrepresentation i styrelsen

Bilaga: Styrelsens arbetsordning

Föredragande: Lina Jakobsson  

 

5.4 Styrelsens möteskalender 2022/2023 (beslut)

Föredragande: Parul Sharma

 

6. VERKSAMHETSPLANERING 18.15-19.15

6.1 Sektionens riskanalys inklusive riskåtgärdsplan (beslut) 

Bilaga 1: Riskanalys 2022-2023 - AI Svenska sektionen

Bilaga 2: Riskåtgärdsplan 2022-2023 - AI Svenska sektionen

Föredragande: Anna Johansson 

 

6.2 Inriktningsbeslut verksamhet (beslut)

Bilaga: Verksamhetsplan 2022-2023

Föredragande: Anna Johansson

 

6.3 Inriktningsbeslut ekonomi (beslut)

Bilaga: Budgetförutsättningar 2023

Föredragande: Lena Arvidson

 

Paus 19.15-19.25

 

7. STYRDOKUMENT 19.25-19.50

7.1 Policy om kostnadsersättning för förtroendevalda (beslut)

Bilaga: Policy om kostnadsersättning för förtroendevalda

Föredragande: Anna Johansson

 

7.2 Riktlinjer för kostnadsersättning för förtroendevalda (beslut)

Bilaga: Riktlinjer för kostnadsersättning för förtroendevalda

Föredragande: Anna Johansson 

 

7.3 Revideringar i budgetramar för förtroendeorgan och valberedningens valberedning (beslut)

Bilaga 1. Budgetramar för Valberedningen

Bilaga 2: Budgetramar för Granskningskommittén

Bilaga 3: Budgetramar för Beredningskommittén

Bilaga 4: Budgetramar för Valberedningens valberedning

Föredragande: Lina Jakobsson 

 

8. MOTIONER TILL GLOBAL ASSEMBLY MEETING (beslut) 19.50-20.00

8.1 Uppdrag till GA-delegationen

Föredragande: Föredragande: Anna Johansson 

 

8.2 Ersättare för Parul Sharma i motionsberedningen (muntlig dragning)

Föredragande: Parul Sharma

 

9. MÖTET AVSLUTAS 20.00