Dagordning för möte 8 februari 2023

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 8 FEBRUARI 2023 

Tid: Onsdag 8 februari kl 16.00-19.30

Plats: Digitalt

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Aygül Kabaca

 

 

ONSDAG 8 FEBRUARI 

 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 16.00-16.35 

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]

Föredragande: Anna Johansson

 

2. PRESENTATION INLEDANDE DRAGNING 16.35-17.05  

Genomgång av migrering till MO365 

Medverkande: Khalid Rashid

 

3. INLEDNING AV MÖTET 17.05-17.15 

3.1 Fastställande av dagordningen

3.2 Protokoll från styrelsens möte 8 december 2022

3.3 Uppföljning av öppna beslut

Föredragande: Anna Johansson

 

4. RAPPORTER 17.15-17.40

4.1 Generalsekreterarens rapport 

Föredragande: Anna Johansson 

4.2 Jävsdeklaration styrelsen 

4.3 Rapporter från kontaktpersoner/utskott/kommittéer/internationella rörelsen/personalrepresentanter 

4.4 Uppföljning av GKs rekommendationer till årsmötet 2022

Föredragande: Anna Johansson 

4.5 Uppföljning eventuella avvikelser Givas kvalitetskod

Föredragande: Anna Johansson 

 

5. ÅRSMÖTET 17.40-18.55

5.1 Uppföljning av årsmötesbeslut 

Föredragande: Anna Johansson 

5.2 Översyn av Granskningskommitténs uppdrag 

Föredragande: Parul Sharma

 

Paus: 18.00-18.15

 

5.3 Styrelsens förslag till årsmötet 

5.3.1 Förslag: organisatorisk modell för hur kandidater till valberedningen bereds och utses 

Föredragande: Lina Jakobsson

5.3.2 Risk- och konsekvensanalys kopplad till förslag om ny organisationsstruktur 

Föredragande: Sofia Fjellestad/Ida Wistbacka 

5.4 Förslag till dagordning för sekretariatets årsmöte 2023

Föredragande: Lina Jakobsson

 

6. STYRDOKUMENT 18.55-19.00

6.1 Innehavare av teckningsrätt

Föredragande: Anna Johansson

 

7. GA-MÖTET & REGIONALT FORUM 19.00-19.10

Föredragande: Anna Johansson  

 

8. ÖVRIGA FRÅGOR 19.10-19.15

 

9. INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED GS 19.15-19.30

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]

 

10. MÖTET AVSLUTAS