Dagordning för möte 7 mars 2022

 

MÖTET ÄR INSTÄLLT OCH STYRELSEMÖTET DEN 13 MARS ÄR FÖRLÄNGT.

 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS EXTRAINSATTA STYRELSEMÖTE 7 MARS 2022 

Tid: Måndag 7 mars 2022

Plats: Digitalt

Ordförande: Parul Sharma

Justerare: Anna Fairbrass 

 

 

1. MÖTET ÖPPNAS

 

2. FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET OM PRINCIPER FÖR POLICY OM KOSTNADSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA

 

3. MÖTET AVSLUTAS

  • Mötesdatum: 7 mars 2022
  • Index: ORG 52/017/2022