Dagordning för möte 8 december 2022

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 8 DECEMBER 2022

 

Tid: Torsdag 8 december kl 16.00-20.00

Plats: Digitalt

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Meron Abraham

 

 

TORSDAG 8 DECEMBER 

 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 16.00-16.15

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter, protokollförs ej] 

Föredragande: Anna Johansson

 

2. PRESENTATION INLEDANDE DRAGNING 16.15-16.35

Medverkande: Amnesty Press, Ulf B. Andersson, chefsredaktör

 

3. INLEDNING AV MÖTET 16.35-16.45

3.1 Fastställande av dagordningen

3.2 Protokoll från styrelsens möte 22 oktober 2022

3.3 Uppföljning av öppna beslut 

Föredragande: Anna Johansson

 

4. RAPPORTER 16.45-17.00

4.1 Generalsekreterarens rapport 

Föredragande: Anna Johansson 

4.2 Jävsdeklaration styrelsen 

4.3 Rapporter från kontaktpersoner/utskott/kommittéer och personalrepresentanter

 

Paus: 17.00-17.05

 

5. BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 17.05-17.55

5.1 Verksamhetsplan 2023 (beslut) 

Föredragande: Anna Johansson 

5.2 Budget 2023 (beslut) 

Föredragande: Lena Arvidson

 

6. BESLUT OM HUR MYCKET AV RESERVEN SOM FÅR PLACERAS 17.55-18.05

Föredragande: Lena Arvidson

 

Paus 18.05-18.15

 

7. STYRDOKUMENT 18.15-18.30

7.1 Revideringar i Riktlinjer för boendekostnader i samband med aktivist- och medlemsevenemang

Föredragande: Sofia Fjellestad

 

8. ÅRSMÖTET 2022 18.30-19.45

8.1 Kostnader och villkor kopplade till språktolkning av årsmötet

Föredragande: Sofia Fjellestad

8.2 Styrelsens förslag till årsmötet 

Föredragande: Anna Johansson/styrelsen

8.3 Motionsprocessen (beslut)

Föredragande: Lina Jakobsson 

 

9. GA-MÖTET 2023 19.45-19.50

9.1 Utse GA-delegation

Föredragande: Parul Sharma 

 

10. ÖVRIGA FRÅGOR 19.50-20:00 

 

11. MÖTET AVSLUTAS