Har du en bra idé? - skriv en motion!

Sitter du på en idé om hur du tycker att Amnesty borde arbeta? Ett sätt att vara med och påverka vad som diskuteras är att skriva en motion om något du brinner för.

 

Alla medlemmar i Amnesty har rätt att lämna in motioner, det vill säga förslag till beslut för årsmötet. Motionerna mejlas till [email protected].

 

Fundera först om årsmötet är rätt forum för ditt förslag. Rent operativa frågor kan man ta upp direkt med sekretariatet, och beslut av mindre principiell vikt kan tas direkt av styrelsen. Årsmötet beslutar inte om sektionens budget, det gör sektionsstyrelsen. Årsmötet beslutar heller inte om personalfrågor. Om man vill att sekretariatet ska prioritera en viss fråga ska man inte motionera om att en särskild tjänst ska inrättas.

 

Tänk på att internationella frågor hanteras annorlunda och att det kan vara värt att diskutera med sektionsstyrelsen eller årsmötets beredningskommitté för att se hur du kan föra fram dina åsikter, det är inte alltid att motioner är bästa sättet att föra fram en bra idé på.

 

Här följer några frågor att ställa dig för att lyckas med motionsarbetet.  

  • Varför vill jag att Amnesty ska göra det här?  

  • Gör Amnesty något i frågan redan idag, i så fall vad? (Kolla gärna på hemsidan eller prata med någon annan medlem eller sekretariatet om du inte vet.)  

  • Om det redan görs något, är jag nöjd med det eller vill jag att något mer/annat ska göras istället?  

  • Är jag beredd att prioritera bort något annat för att förslaget ska kunna genomföras?  

  • Vilka resurser tror jag behövs för att genomföra mitt förslag?

 

En motion består av en bakgrundstext och en eller flera beslutssatser. I bakgrundstexten beskriver du det problem du vill åtgärda genom motionen, samt vilka konsekvenserna skulle bli om förslaget skulle gå igenom. Ange även vilka resurser som skulle krävas för att genomföra förslaget.

 

Motionen ska innehålla formuleringen "Jag föreslår årsmötet besluta:" följt av en eller flera beslutssatser (att-satser), som du vill att årsmötet ska ta ställning till. Tänk på att dina att-satser ska inkludera VEM/VILKA som ska göra VAD, NÄR det ska göras, samt på vilket sätt åtgärderna ska redovisas. Att-satserna ska endast bestå av rena beslutsformuleringar. De ska inte innehålla någon argumentation, den hör hemma i bakgrundstexten.

 

Om du är ovan att skriva motioner, eller vill ha ett bollplank kring idén, tveka inte att be någon erfaren medlem titta på den eller kontakta oss i beredningskommittén. Vi kan hjälpa till med formuleringar, men också med tips om hur en fråga bäst hanteras. Mejla oss på [email protected] – tveka inte att höra av dig!

 

Förankra gärna ditt förslag i din grupp eller ditt distrikt. Motionen får givetvis större tyngd ju fler som ställer sig bakom den.

 

Vad händer sen? Om du skickat in din motionen i tid, skriver sektionsstyrelsen därefter ett yttrande, där de vanligen anger om de tillstyrker eller avstyrker motionen. Detta ska tolkas som en rekommendation från styrelsen till årsmötet, men det står självklart årsmötet fritt att bifalla eller avslå motioner även i strid med styrelsens åsikt. Samtliga motioner skickas ut tillsammans med styrelsens yttranden till alla anmälda deltagare inför årsmötet.

 

På årsmötet är det självklart jättebra om du själv kan delta, för att på bästa sätt argumentera för din motion. Det är dock inget tvång, och om du vill kan du också skicka ett ombud till årsmötet för att presentera din motion.

 

Lycka till och hör gärna av dig.

 

Amnestys beredningskommitté