Vår visselblåsartjänst

Amnesty International Sverige (nedan “Amnesty”) strävar efter att uppnå transparens och att ha en hög affärsetisk nivå. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att göra organisationen uppmärksam på misstankar om oegentligheter inom Amnesty. Tjänsten är ett viktigt verktyg för att minska risker och för att upprätthålla förtroende för vår verksamhet genom att vi kan identifiera och åtgärda misstänka oegentligheter i ett tidigt skede. Visselblåsarrapporter kan lämnas öppet eller anonymt.

 

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om allvarliga risker för oegentligheter inom Amnesty som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. Alla som har en arbetsrelaterad relation till organisationen kan visselblåsa, häri ingår även nuvarande och tidigare volontärer, praktikanter, arbetssökande, och konsulter.

 

Amnesty uppmuntrar dig att rapportera om eventuella missförhållanden så snart som de uppstått så att vi kan agera på det som har hänt. Du har en viktig roll för att vi ska lyckas.

 

Läs mer om visselblåsartjänsten, våra riktlinjer och om hur du rapporterar på https://www.amnesty.se/om-amnesty/amnesty-international-sverige/transparens/whistleblowing/.