Internationella styrelsen

Den internationella rörelsens styrelse, International board (IB), väljs av representanter från Amnestys alla sektioner och strukturer på det internationella årsmötet - Global Assembly Meeting. 

 

Den består av nio ledamöter, på fyraåriga mandatperioder. Den internationella styrelsens roll är att säkerställa att att Amnesty Internationals stadgar och strategiska plan följs och ger vägledning och ledarskap för den internationella rörelsen över hela världen och håller regelbundna möten under hela året.

 

Det är också den Internationella styrelsen som utser den internationella generalsekreteraren (SG - secretary general) som i sin tur leder det Internationella sekretariatet och är ansvarig för det dagliga arbetet för den internationella rörelsen.