Beslutsordning inom Amnesty

Nedan hittar du en modell som beskriver vilka inom rörelsen som fattar vilka beslut, och hur andra instanser är inblandade i olika beslut. 

 

Svenska sektionen_-_ddddd_______________________                                   

Styrdokument/
Styrande funktion

Globala Amnesty*

GS/ SEKRETARIATET

STYRELSEN

ÅRSMÖTET

MEDLEMSKÅREN

Internationell nivå

     

Stadgar internationella

Beslutar †

Konsulteras

Konsulteras

---

---

Stadgar nationella

---

Konsulteras, initierar förändringar ibland

Initierar förändringar

Beslutar

Initierar förändringar

Vision (global)

Beslutar †

Informeras

Informeras

Informeras

Informeras

Mission (global)

Beslutar †

Informeras

Informeras

Informeras

Informeras

ISP

Beslutar †

Konsulteras

Konsulteras

Informeras

Informeras

ISOP

Beslutar

Informeras

Informeras

Informeras

---

GPS

Beslutar

Konsulteras

Konsulteras

Informeras, möjlighet att

lägga förslag

Informeras, möjlighet att

lägga förslag

Resolutioner till ICM

Beslutar †

Konsulteras

Konsulteras

Beslutar om svenska sektionens resolutioner

Informeras

Nationell nivå

     

Stadgar nationella

---

Konsulteras, initierar förändringar ibland

Initierar förändringar

Beslutar

Initierar förändringar

Svenska Amnesty 2016

---

Informeras

Initierar

Beslutar, möjlighet att lägga förslag

Informera, möjlighet att lägga förslag

Strategier strategiska

---

Informeras, initierar

Beslutar, initierar

---

Informeras

Strategier operativa

---

Beslutar, initierar

Informeras

---

---

Sektionens verksamhetsplaner

---

Initierar

Beslutar

---

Konsulteras, informeras

Policys strategiska

---

Initierar ibland, informeras

Initieras, beslutar

---

---

Policys operativa

---

Beslutar, initierar

Informeras

---

---

Styrelsens arbetsordning

---

Informeras

Beslutar

---

---

Sekretariatets arbetsordning

---

Beslutar, initierar

Infomeras

---

---

Motioner

---

Informeras

Konsulteras

Beslutar

Initieras

Förslag till årsmötet

---

Informeras

Initieras

Beslutar

Informeras

      

* Med globala Amnesty menas ICM, Internationella styrelsen och SG samt European Directors Forum
† Beslutas av ICM

‡ Beslutas av Internationella styrelsen