Amnestys internationella kommitté 2020/2021

E-post: [email protected] 

 

Lars Gäfvert (sammankallande)

Sara Belfrage

Lisa Gauffin Dahlin

 

Kontaktperson i sektionsstyrelsen

Anna Tibblin, ledamot

E-post: [email protected]

 

Kontaktperson på sekretariatet

Anna Johansson, tf generalsekreterare

E-post: [email protected]