Direktiv för Amnestys Internationella Kommitté (AIK)

Antaget av styrelsen 2008.
  • Index: ORG 93/004/2008
    • Giltig från: 18 april 2008
    • Giltig till: Tills vidare

Antagna av styrelsen den 18 april 2008

Direktiv – Amnestys Internationella Kommitté (AIK) 

Syfte
AIK är en beredningsgrupp vars syfte är att bereda internationella frågor till sektionsstyrelsen.

AIK:s arbetssätt
1. Sekretariatet ansvarar för att bevaka inkommande material och ärenden gällande den internationella rörelsen. Sekretariatet lyfter frågor till sammankallande i AIK som tillsammans med sektionens ordförande och generalsekreterare bestämmer hur frågorna ska beredas.
2. AIK kommunicerar inbördes genom regelbundna fysiska möten samt telefonmöten, e-post och webbaserat diskussionsforum. 
3. AIK rapporterar skriftligen om vid sektionsstyrelsens möten.
4. AIK bör ha kontakt med specialgrupper vid behov och kan dessutom skapa underkommittéer för att säkerställa att större specialfrågor får plats i kommitténs arbete.
5. Ett planeringsmöte bör hållas årligen, då frågor rörande arbetsfördelning, resurser etc. hanteras.
6. AIK bör i slutet av varje arbetsår utvärdera sitt eget arbete. Utvärdering sammanställs av sammankallande och delges sektionsstyrelsen.

AIK:s sammansättning
AIK består av cirka 6-8 personer som utses av sektionsstyrelsen på årsbasis. I AIK ingår sektionens ordförande, ytterligare minst en styrelseledamot samt generalsekreteraren. Dessutom ingår ytterligare personer med kompetens inom strategiska områden.

AIK utser sammankallande inom sig. Sammankallande bör vara en medlem utanför sektionsstyrelsen och rollen är att i samråd med generalsekreteraren och sektionens ordförande kalla till möten samt förbereda möten avseende t ex dagordning och underlag.

  • Senast ändrad 2 december 2020 13:18 av lina.jakobsson