Valberedningens valberedning 2022/2023

E-post: [email protected]

 

Ledamöter i valberedningens valberedning

Inger Lindvall (Göteborg)

Sofia Hallqvist (Stockholm)

 

Valberedningens valberedning föreslår årsmötet kandidater till sektionens valberedning.

Valberedningens valberedning utses av distriktsombuden.

 

Riktlinjer för valberedningens valberedning